Posted in Poem

[Poem] You’ve got a friend!


You’ve got a friend !

    by Carole King

When you ‘ve down and troubled
And you need a helping hand,
And nothing, no, nothing ‘s going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darknest night;
You just call out my name
And you know, wherever I am,
I’ll come running, to see you again
Winter, Spring, Summer or Fall,
All you ‘ve got to do is call,
And I ‘ll be there, yes I will,
You ‘ve got a friend !

 

_____________________

Khi bạn mệt mỏi và buồn phiền
Và cần một bàn tay giúp đỡ,
Mọi chyện với bạn đều vượt ngoài tầm kiểm soát
Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi
Và tôi sẽ đến bên bạn
Để thắp sáng lên màn đêm tăm tối nhất;
Bạn chỉ cần gọi tên tôi
Và bạn biết, dù ở bất kì nơi đâu,
Tôi cũng sẽ chạy ngay đến bên bạn
Dù là mùa Đông, mùa Xuân, mùa Hạ hay mùa Thu đi nữa,
Những gì bạn cần làm là hãy gọi tôi,
Và tôi sẽ đến bên bạn, sẽ luôn luôn như vậy,
Đừng quên bạn còn có một người bạn…

Vì Yahoo! Blog sắp đóng cửa chắc phải chuyển dần những bài viết cũ sang đây thôi,

Đau lòng AHhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s