Posted in Uncategorized

Top 20 Foreign Language Learning Tools & Resources


Học ngoại ngữ thực sự là một thử thách rất thú vị và cũng đầy khó khăn. Chúng ta có rất nhiều phương tiện để học ngoại ngữ, từ từ điển, sách, phim ảnh, ca nhạc,…..và cả Internet. Thực sự trong nguồn tài nguyên vô tận Internet để tìm được những trang web hay và tốt là cả một điều khó khăn.

 

Dành bài này cho những ai đang học về ngôn ngữ, yêu thích ngôn ngữ và muốn học thêm ngoại ngữ. Bên cạnh những kiến thức học thuật – bạn học trên lớp, hy vọng những trang web này sẽ giúp ích cho bạn để nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình với cả 4 kĩ năng : nghe, nói, đọc viết.

 

1. Memorista

2. Mango Languages

3. Foreign Language Podcasts

4. LangoLAB

5. Poppling

6. BBC Languages

7. Pronounce Names

8. CorrectMyText

9. Google Translation Tools

10. NiceTranslator (36 languages supported)

11. LiveMocha (language learning community website)

12. About.com

13. HowToSayThatName

14. ESLAssistant (read and write English)

15. The French Tutorial (Learing French)

16. SDL Free Translation

17. Babbel (interactive language learning community)

18. Busuu (interactive language learning community)

19. Min Multimedia (Learning Chinese)

20.Wikipedia

(Thứ tự trên không liên quan đến chất lượng và mức độ nổi tiếng.)

 

Source : http://www.online-degrees-today.com/blog/2010/01/28/top-20-foreign-language-learning-tools-resources/

 

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s